Lesson 4 – Unit 3 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart
Bài 1

1. Look and write.

Bạn Đang Xem: Lesson 4 – Unit 3 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Nhìn và vẽ.)

1652163938 214 41 1652163938 214 41

Lời giải chi tiết:

a. table (cái bàn)

b. sofa (ghế sô pha)

c. picture (bức tranh)

Xem Thêm : Lesson 7 – Unit 6. Food – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

d. clock (đồng hồ treo tường)

Bài 2

2. Look, read, and tick (√).

(Nhìn, đọc, và đánh dấu √.)

1652163938 380 42 1652163938 380 42

Phương pháp giải:

table (cái bàn)

clock (đồng hồ treo tường)

Xem Thêm : Lesson 7 – Unit 5. Animals – Tiếng Anh 2 – English Discovery

picture (bức tranh)

sofa (ghế sô pha)

Lời giải chi tiết:

a. There is a clock. (Có một cái đồng hồ treo tường.)

    table (cái bàn)

    clock (đồng hồ treo tường)

b. There is a picture. (Có một bức tranh.)

    picture (bức tranh)

    sofa (ghế sô pha)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button