Tiếng Anh 2

Lesson 4 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 5

5. Listen and match. Then trace.

(Nối lại. Sau đó đồ từ và nói.)

c9 c9

Bạn đang xem bài: Lesson 4 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

fish: con cá

mat: tấm thảm 

mouse: con chuột

mug: các ca

pink: màu hồng

Bài 6

6. Find and colour. Then listen and check.

(Tìm và tô màu. Sau đó nghe và kiểm tra lại.)

d1 d1


Phương pháp giải:

fish: con cá

mat: tấm thảm 

mouse: con chuột

mug: các ca

pink: màu hồng

i=pink (từ có chứa i thì tô màu hồng: pink, fish)

m=blue (từ có chứa m thì tô màu xanh dương: mat, mouse, mug)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button