Tiếng Anh 2

Lesson 4 – Unit 2. My family – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 5

5. Listen and match. Then trace.

(Nối lại. Sau đó đồ từ và nói.)

a8 a8

Bạn đang xem bài: Lesson 4 – Unit 2. My family – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

mum: mẹ

dad: bố, ba

bus: xe buýt

van: xe tải

bug: con bọ

map: bản đồ

Lời giải chi tiết:

1. mum (mẹ)

2. dad (bố, ba)

3. van (xe tải)

4. bus(xe buýt)

5. bug (con bọ)

6. map (bản đồ)

truonghuynhngochue.edu.vn

Bài 6

6. Listen and circle the odd one out.

(Nghe và khoanh tròn môt từ khác những từ còn lại.)

a9 a9
truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button