Tiếng Anh 2

Lesson 3 – Unit 9. In the grocery store – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 9. In the grocery store – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

  

u9t6 u9t6

A: What do you want?

(Bạn muốn gì?)

B: I want some yams.

(Tôi muốn một ít khoai lang.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 9. In the grocery store – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 7. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

u9t7 u9t7

Lời giải chi tiết:

a)

A: What do you want? (Bạn muốn gì?)

B: I want some yams. (Tôi muốn một ít khoai lang.)

b)

A: What do you want? (Bạn muốn gì?)

B: I want some yogurt. (Tôi muốn một ít sữa chua.)

c)

A: What do you want? (Bạn muốn gì?)

B: I want some yo-yos. (Tôi muốn một số yo-yo.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 9. In the grocery store – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 8. Let’s sing!

(Cùng hát nào!) 

 

u9t8 u9t8

Yo-yos and yogurt.

I want some yo-yos.

I want some yogurt.

Yams and apples.

Mum wants some yams.

Mum wants some apples.

Tạm dịch:

Yo-yos và sữa chua.

Con muốn một số yo-yo.

Con muốn một ít sữa chua.

Yams và táo.

Mẹ muốn một ít khoai lang.

Mẹ muốn một ít táo.

Từ vựng

1. yogurt gb yogurt gb

2. yam gb yam gb

3. yo yo gb yo yo gb

4. want gb want gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button