Tiếng Anh 2

Lesson 3 – Unit 8. Weather – Tiếng Anh 2 – English Discovery
Bài 6

Task 6. Listen and find. Then sing (Nghe và tìm. Sau đó hát) trak 24_CD3

Bạn Đang Xem: Lesson 3 – Unit 8. Weather – Tiếng Anh 2 – English Discovery

1624843315 otlt 1624843315 otlt

Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

It’s a sunny day

Let’s play. Let’s play

Look at my ball.

It’s red and blue

And it’s small.

It’s a windy day

Let’s play. Let’s play

Look at the clothes,

Socks and jumper,

Skirt and dress.

It’s a rainy day.

Let’s play. Let’s play.

I’m in the house

With my cat

and my mouse.

I like sunny days,

I like windy days,

I like rainy days,

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 1. My Toys – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Let’s play. Let’s play. Let’s play. (x3)

Let’s play.

Tạm dịch bài nghe:

Đó là một ngày nắng

Hãy đi chơi. Chơi thôi

Nhìn vào quả bóng của tôi.

Nó màu đỏ và xanh

Và nó nhỏ.

Đó là một ngày gió

Hãy đi chơi. Đi chơi thôi

Nhìn vào quần áo,

Vớ và áo dài tay,

Váy và đầm.

Đó là một ngày mưa.

Hãy đi chơi. Hãy đi chơi.

Tôi đang ở trong nhà

Với con mèo của tôi

và con chuột của tôi.

Tôi thích những ngày nắng,

Tôi thích những ngày đầy gió,

Tôi thích những ngày mưa,

Hãy đi chơi. Hãy đi chơi. Hãy đi chơi. (x3)

Hãy đi chơi.

Xem Thêm : Lesson Three: Sounds and letters – Starter: Hello – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Bài 7

Task 7. Listen and point. Then play. (Nghe và chỉ. Sau đó chơi) track 26_CD3


Example:

A: It’s a sunny day.

B: It’s Picture 1.

Tạm dịch:

A: Đó là một ngày nắng.

B: Đó là Hình ảnh 1.

Lời giải chi tiết:

2.

A:  It’s windy day.

B: It’s Picture 2.

3.

A: It’s a rainy day.

B: It’s Picture 3.

Tạm dịch:

2.

A: Hôm nay có gió.

B: Đó là bức tranh 2.

3.

A: Đó là một ngày mưa.

B: Đó là Hình ảnh 3.

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button