Lesson 3 – Unit 7. Clothes – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
A

 A. Listen and point. Repeat.

Bạn Đang Xem: Lesson 3 – Unit 7. Clothes – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nghe và chỉ theo. Nhắc lại.)


7 12 7 12

Lời giải chi tiết:

pants: quần dài

shorts: quần sọt, quần ngắn

shoes: đôi giày

socks: đôi vớ, đôi tất

B

1. Listen and point.

(Nghe và chỉ theo.)


7 13 7 13

Lời giải chi tiết:

Here are my school clothes.

(Đây là những bộ đồ đi học của tôi.)

1.These are my pants.

(Đây là quần dài của tôi.)

2. These are my shorts.

(Đây là quần sọt của tôi.)

3. These are my socks.

(Đây là đôi vớ của tôi.)

Xem Thêm : Lesson Six: Words and grammar – Starter – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

4. These are my shoes.

(Đây là đôi giày của tôi)

B

 2. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)


Lời giải chi tiết:

These are my pants.

(Đây là quần dài của tôi.)

C

C. Play “Board race”.

(Trò chơi “Đập bảng”)

7 14 7 14

Phương pháp giải:

Cách chơi: ví dụcô giáo sẽ đưa ra 1 từ “Shoes” (đôi giày). Người chơi phải nghe thật nhanh và chạm vào hình đôi giày trên bảng và nói thành 1 câu hoàn chỉnh “These are my shoes” (Đây là đôi giày của tôi.). Ai nhanh hơn người đó thắng.

D

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


7 15 7 15

Lời giải chi tiết:

– Banana?

(Chuối không?)

No, thank you.

Xem Thêm : Unit 16. At the campsite – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

(Không, cám ơn ạ.)

-Juice?

(Nước ép không?)

No, thank you.

Xem Thêm : Unit 16. At the campsite – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

(Không, cám ơn ạ.)

– Cookie?

(Bánh quy không?)

Yes, please.

(Vâng, làm ơn ạ.)

D

2. Listen and repeat.

  (Nghe và nhắc lại.)


Lời giải chi tiết:

– Yes, please.

(Vâng, làm ơn ạ.)

-No, thank you.

Xem Thêm : Unit 16. At the campsite – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

(Không, cám ơn ạ.)

E

E. Role-play.

(Đóng vai.)

7 16 7 16

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: Các bạn sẽ đóng vai và thực hành với nhau, ví dụ 1 bạn sẽ hỏi “Banana?”hoặc “ Cookie?”, hoặc “A pencil?”. Bạn còn lại muốn sẽ nói “Yes,please.”, không thì sẽ nói “No, thank you.”.

 truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button