Tiếng Anh 2

Lesson 3 – Unit 7. Clothes – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A

 A. Listen and point. Repeat.

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 7. Clothes – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nghe và chỉ theo. Nhắc lại.)


7 12 7 12

Lời giải chi tiết:

pants: quần dài

shorts: quần sọt, quần ngắn

shoes: đôi giày

socks: đôi vớ, đôi tất

B

1. Listen and point.

(Nghe và chỉ theo.)


7 13 7 13

Lời giải chi tiết:

Here are my school clothes.

(Đây là những bộ đồ đi học của tôi.)

1.These are my pants.

(Đây là quần dài của tôi.)

2. These are my shorts.

(Đây là quần sọt của tôi.)

3. These are my socks.

(Đây là đôi vớ của tôi.)

4. These are my shoes.

(Đây là đôi giày của tôi)

B

 2. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)


Lời giải chi tiết:

These are my pants.

(Đây là quần dài của tôi.)

C

C. Play “Board race”.

(Trò chơi “Đập bảng”)

7 14 7 14

Phương pháp giải:

Cách chơi: ví dụcô giáo sẽ đưa ra 1 từ “Shoes” (đôi giày). Người chơi phải nghe thật nhanh và chạm vào hình đôi giày trên bảng và nói thành 1 câu hoàn chỉnh “These are my shoes” (Đây là đôi giày của tôi.). Ai nhanh hơn người đó thắng.

D

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


7 15 7 15

Lời giải chi tiết:

– Banana?

(Chuối không?)

No, thank you.

(Không, cám ơn ạ.)

-Juice?

(Nước ép không?)

No, thank you.

(Không, cám ơn ạ.)

– Cookie?

(Bánh quy không?)

Yes, please.

(Vâng, làm ơn ạ.)

D

2. Listen and repeat.

  (Nghe và nhắc lại.)


Lời giải chi tiết:

– Yes, please.

(Vâng, làm ơn ạ.)

-No, thank you.

(Không, cám ơn ạ.)

E

E. Role-play.

(Đóng vai.)

7 16 7 16

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: Các bạn sẽ đóng vai và thực hành với nhau, ví dụ 1 bạn sẽ hỏi “Banana?”hoặc “ Cookie?”, hoặc “A pencil?”. Bạn còn lại muốn sẽ nói “Yes,please.”, không thì sẽ nói “No, thank you.”.

 truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button