Tiếng Anh 2

Lesson 3 – Unit 6. Food – Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 6

Task 6. Listen and find. Then sing. (Nghe và tìm. Sau đó hát) track 38_CD2

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 6. Food – Tiếng Anh 2 – English Discovery

 

1624526473 mbpc 1624526473 mbpc

Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

I like food, I like food, I like food.

How about you? (x2)

I like cheese and chicken, too.

I like bananas, how about you?

I like pizza, my favourite dish!

But I don’t like fish.

I like food, I like food, I like food.

How about you? (x2)

I like bread and apples, too.

I like salad, how about you?

I like fish, it’s very nice,

But I don’t like rice!

I like food. I like food, I like food.

How about you? (x2)

 

Tạm dịch:

Tôi thích đồ ăn, tôi thích đồ ăn, tôi thích đồ ăn.

Còn bạn thì sao? (x2)

Tôi cũng thích pho mát và thịt gà.

Tôi thích chuối, còn bạn thì sao?

Tôi thích bánh pizza, món ăn yêu thích của tôi!

Nhưng tôi không thích cá.

Tôi thích đồ ăn, tôi thích đồ ăn, tôi thích đồ ăn.

Còn bạn thì sao? (x2)

Tôi cũng thích bánh mì và táo.

Tôi thích salad, còn bạn thì sao?

Tôi thích cá, nó rất ngon,

Nhưng tôi không thích cơm!

Tôi thích thức ăn. Tôi thích đồ ăn, tôi thích đồ ăn.

Còn bạn thì sao? (x2)

Bài 7

Task 7. Listen and point. Then play. (Nghe và chỉ. Sau đó chơi) track 40_CD2

 

1624526473 gfuc 1624526473 gfuc

Example:

A: I like fish!

B: Number 1.

A: I don’t like salad.

B: Number 4.

Tạm dịch:

A: Tôi thích cá!

B: Số 1.

A: Tôi không thích salad.

B: Số 4.

Phương pháp giải:

Học sinh nhìn tranh và miêu tả để bạn đoán.

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

A: I don’t like pizza.

B: Number 2.

A: I like bread.

B: Number 3.

Tạm dịch:

A: Tôi không thích pizza.

B: Số 2.

A: Tôi thích bánh mì.

B: Số 3.

Từ vựng

Từ vựng

1. chicken gb chicken gb

2. pizza gb pizza gb

3. fish gb fish gb

4. like gb like gb

5. salad gb salad gb

6. cheese gb cheese gb

7. bread gb bread gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button