Tiếng Anh 2

Lesson 3 – Unit 6. Food – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 4

4. Listen and draw.

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 6. Food – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

(Nghe và vẽ.)

64 1 64 1


Phương pháp giải:

1.

2.

3.

4.

Lời giải chi tiết:

1.

2.

3.

4.

Bài 5

5. Find and write. Then say.

(Tìm và viết. Sau đó nói.)

65 65


Phương pháp giải:

eggs: những quả trứng

fish: cá

pizza: bánh pi za

salad: rau xà lách trộn

-I likeand … (Tôi thích cả … và ….)

-I don’t likeor … (Tôi không thích … hay …)

Lời giải chi tiết:

1. I like fish and salad.

(Tôi thích cả cá và rau xà lách trôn.)

2. I don’t like eggs or pizza.

(Tôi vừa không thích trứng hay bánh pi za.)

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button