Tiếng Anh 2

Lesson 3 – Unit 6. Food – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery
Bài 4

4. Listen and draw.

Bạn Đang Xem: Lesson 3 – Unit 6. Food – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

(Nghe và vẽ.)

64 1 64 1


Phương pháp giải:

1.

2.

3.

4.

Xem Thêm : Lesson 7 – Unit 5. Animals – Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

1.

2.

3.

4.

Bài 5

5. Find and write. Then say.

(Tìm và viết. Sau đó nói.)

65 65


Phương pháp giải:

Xem Thêm : Lesson 2 – Getting Started – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

eggs: những quả trứng

fish: cá

pizza: bánh pi za

salad: rau xà lách trộn

-I likeand … (Tôi thích cả … và ….)

-I don’t likeor … (Tôi không thích … hay …)

Xem Thêm : Lesson 7 – Unit 5. Animals – Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

1. I like fish and salad.

(Tôi thích cả cá và rau xà lách trôn.)

2. I don’t like eggs or pizza.

(Tôi vừa không thích trứng hay bánh pi za.)

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button