Tiếng Anh 2

Lesson 3 – Unit 5. In the classroom – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 5. In the classroom – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

  

t6 1 t6 1

Lời giải chi tiết:

A: What’s she doing?

(Cô ấy đang làm gì vậy?)

B: She’s colouring a square.

(Cô ấy đang tô màu một hình vuông.)

A: What’s he doing?

(Anh ấy đang làm gì vậy?)

B: He’s doing a quiz.

(Anh ấy đang giải một câu đố.)

Bài 7

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 5. In the classroom – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

7. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

t7 t7

Lời giải chi tiết:

a.

A: What’s she doing?

(Cô ấy đang làm gì vậy?)

B: She’s answering a question.

(Cô ấy đang trả lời một câu hỏi.)

b.

A: What’s he doing?

(Anh ấy đang làm gì vậy?)

B: He’s doing a quiz.

(Anh ấy đang làm một câu đố.)

c.

A: What’s she doing?

(Cô ấy đang làm gì vậy?)

B: She’s colouring a square.

(Cô ấy đang tô màu một hình vuông.)

Bài 8

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 5. In the classroom – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

8. Let’s sing!

(Chúng ta cùng hát!) 

  

t8 t8

What’s he doing?

(Anh ấy đang làm gì vậy?)

He’s doing a quiz.

(Anh ấy đang giải câu đố.)

What’s he doing?

(Anh ấy đang làm gì vậy?)

He’s colouring a square.

(Anh ấy đang tô màu một hình vuông.)

What’s she doing?

(Cô ấy đang làm gì?)

She’s answering a question.

(Cô ấy đang trả lời một đố.)

Từ vựng

1. question gb question gb

2. square gb square gb

3. quiz gb quiz gb

4. do gb 1 do gb 1

5. answer gb answer gb

6. colour gb colour gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button