Tiếng Anh 2

Lesson 3 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 4

4. Listen and colour.

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

(Nghe và tô màu.)

44 44

Bài 5

5. Read. Then look and circle.

(Đọc. Sau đó nhìn và khoanh tròn.)

45 45


Phương pháp giải:

1.She’s got big eyes.

(Cô ấy có đôi mắt to)

2.He’s got long hair.

(Anh ấy có mái tóc dài.)

3.She’s got a small mouth.

(Cô ấy có môt cái miệng nhỏ.)

4.He’s got a small nose.

(Anh ấy có môt cái mũi nhỏ.)

5.She’s got short hair.

(Cô ấy có mái tóc ngắn.)

Lời giải chi tiết:

1. Yes

2. No

3. Yes

4. Yes

5. No

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button