Lesson 3 – Unit 4. In the countryside – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Video hướng dẫn giải

Bạn Đang Xem: Lesson 3 – Unit 4. In the countryside – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Xem Thêm : Lesson 6 – Unit 1. My toys – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

 

1654115258 717 6 5 1654115258 717 6 5

A: What can you see?

(Bạn có thể thấy gì?)

B: I can see a rainbow.

(Mình có thể nhìn thấy cầu vồng.)

Bài 7

Video hướng dẫn giải

Xem Thêm : Lesson 6 – Unit 1. My toys – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

7. Let’s talk.

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 2. My body – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

(Cùng nói nào.)

7 7 7 7

Lời giải chi tiết:

a. A: What can you see?

(Bạn có thể nhìn thấy cái gì?)

   B: I can see a road.

(Mình có thể nhìn thấy một con đường.)

b. A: What can you see?

(Bạn có thể thấy gì?)

   B: I can see a rainbow.

(Mình có thể nhìn thấy cầu vồng.)

c. A: What can you see?

(Bạn có thể thấy gì?)

   B: I can see a river.

(Tôi có thể nhìn thấy một con sông.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Xem Thêm : Lesson 6 – Unit 1. My toys – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

8. Let’s sing.

(Cùng hát nào.)

  

8 5 8 5

What can you see?

(Bạn có thể nhìn thấy gì?)

I can see a rainbow.

(Mình có thể nhìn thấy cầu vồng.)

A rainbow in the sky.

(Cầu vồng trên bầu trời.)

 

What can you see?

(Bạn có thể nhìn thấy gì?)

I can see a river.

(Mình có thể nhìn thấy một dòng sông.)

A river near the road.

(Một dòng sông gần con đường.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button