Tiếng Anh 2

Lesson 3 – Unit 4. In the countryside – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 4. In the countryside – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 6

Video hướng dẫn giải

6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

 

1654115258 717 6 5 1654115258 717 6 5

A: What can you see?

(Bạn có thể thấy gì?)

B: I can see a rainbow.

(Mình có thể nhìn thấy cầu vồng.)

Bài 7

Video hướng dẫn giải

7. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

7 7 7 7

Lời giải chi tiết:

a. A: What can you see?

(Bạn có thể nhìn thấy cái gì?)

   B: I can see a road.

(Mình có thể nhìn thấy một con đường.)

b. A: What can you see?

(Bạn có thể thấy gì?)

   B: I can see a rainbow.

(Mình có thể nhìn thấy cầu vồng.)

c. A: What can you see?

(Bạn có thể thấy gì?)

   B: I can see a river.

(Tôi có thể nhìn thấy một con sông.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

8. Let’s sing.

(Cùng hát nào.)

  

8 5 8 5

What can you see?

(Bạn có thể nhìn thấy gì?)

I can see a rainbow.

(Mình có thể nhìn thấy cầu vồng.)

A rainbow in the sky.

(Cầu vồng trên bầu trời.)

 

What can you see?

(Bạn có thể nhìn thấy gì?)

I can see a river.

(Mình có thể nhìn thấy một dòng sông.)

A river near the road.

(Một dòng sông gần con đường.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button