Tiếng Anh 2

Lesson 3 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 3

3. Read and find. Then colour.

(Đọc và tìm. Sau đó tô màu.)

c6 c6

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

I’ve got three arms. I’ve got nine fingers. I’ve got four feet and eight toes. I’m green.

(Tôi có 3 cánh tay. Tôi có 9 ngón tay. Tôi có 4 bàn chân và 8 ngón chân. Tôi màu xanh.)

Lời giải chi tiết:

Tô màu hình (1)

Bài 4

4. Listen and write. Then draw.

(Nghe và viết. Sau đó vẽ.)

c7 c7
truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button