Tiếng anh 3

Lesson 3 unit 18 SGK Tiếng anh 3 |Giải bài tập Tiếng anh 3

Giải tiếng anh 3 unit 18 lesson 3 với chủ đề What are you doing?. Hướng dẫn nhìn, nghe và đọc lại – lesson 3 unit 18 trang 56, 57 sách giáo khoa tiếng anh lớp 3

Chúng mình cùng xem lại Lesson 2 unit 18 trang 54 – 55 trước khi vào bài mới nhé!

Bạn đang xem bài: Lesson 3 unit 18 SGK Tiếng anh 3 |Giải bài tập Tiếng anh 3

Giải Lesson 3 unit 18 SGK Tiếng anh 3

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

Bài nghe:

ea reading He’s reading.
aw drawing She’s drawing a picture.

Hướng dẫn dịch:

Anh ấy đang đọc sách.

Cô ấy đang vẽ 1 bức tranh.

Bài 2. Listen and write. (Nhìn và viết).

Bài nghe:

Bài nghe:

1. My sister is reading.

2. Linda is drawing in her room.

Hướng dẫn dịch:

1. Chị tôi đang đọc sách.

2. Linda đang vẽ trong phòng của cô ấy.

Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).

Bài nghe:

What are you doing?

What are you doing?

I’m drawing. I’m drawing.

What is she doing?

She’s singing. She’s singing.

What is he doing?

He’s reading. He’s reading.

What are they doing?

They’re dancing. They’re dancing.

Hướng dẫn dịch:

Bạn đang làm gì?

Bạn đang làm gì?

Mình đang vẽ tranh. Mình đang vẽ tranh.

Cô ấy đang làm gì?

Cô ấy đang hát. Cô ấy đang hát.

Cậu ấy đang làm gì?

Cậu ấy đang đọc sách. Cậu ấy đang đọc sách. Họ đang làm gì?

Họ đang nhảy múa. Họ đang nhảy múa.

Bài 4. Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).

1 is 2 in 3. watching
4. playing 5. listening

Hướng dẫn dịch:

Tên tôi là Quân. Hôm nay, gia đình tôi ở nhà. Chúng tôi ở trong phòng khách. Ba tôi đang xem tivi. Mẹ tôi đang chơi đàn piano. Anh trai tôi đang nghe nhạc và tôi đang hát.

Bài 5. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1. His family is at home.

2. His father is watching TV.

3. His mother is playing the piano.

4. His brother is listening to music.

5. He is singing.

Hướng dẫn dịch:

1. Gia đình cậu ấy ở nhà.

2. Bố cậu ấy đang xem tivi.

3. Mẹ cậu ấy đang chơi đàn piano.

4. Anh trai cậu ấy đang nghe nhạc.

5. Cậu ấy đang hát.

Bài 6. Project. (Dự án.)

He’s playing the piano.

She’s listening to music.

Hướng dẫn dịch:

Anh ấy đang đánh đàn piano.

Cô ấy đang nghe nhạc.

Lesson 3 unit 18 trang 56 - 57

————

Kết thúc unit 18 sgk Anh 3, chúng ta cùng xem lại những bài tập khác trong Tập 2 – sgk Tiếng anh 3 để luyện tập thêm nhé. Đồng thời các em cũng có thể tìm thấy hướng dẫn giải bài tập sgk Tiếng anh lớp 3 tại doctailieu.com

Trích nguồn: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Danh mục: Tiếng anh 3

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button