Lesson 3 unit 17 SGK Tiếng anh 3 |Giải bài tập Tiếng anh 3
Giải tiếng anh 3 unit 17 lesson 3 với chủ đề What toys do you like?. Hướng dẫn nhìn, nghe và đọc lại – lesson 3 unit 17 trang 50, 51 sách giáo khoa tiếng anh lớp 3

Xem lại: Lesson 2 unit 17 trang 48 – 49

Bạn Đang Xem: Lesson 3 unit 17 SGK Tiếng anh 3 |Giải bài tập Tiếng anh 3

Giải Lesson 3 unit 17 SGK Tiếng anh 3

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

Bài nghe:

i-e kite This is my kite.
i like I like ships

Hướng dẫn dịch:

Đây là cái diều của tôi.

Tôi thích những con thuyền.

Bài 2. Listen and write. (Nhìn và viết).

Bài nghe:

Bài nghe:

1. I have a new kite.

2. Do you like ships?

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi có một cái diều mới.

2. Bạn có thích thuyền không?

Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).

Bài nghe:

Do you like toys?

Do you like toys?

Yes, I do. Yes, I do.

Do you like trucks?

No, I don’t. No, I don’t.

What toys do you like?

Xem Thêm : Lesson 1 unit 6 SGK Tiếng anh 3 |Giải bài tập Tiếng anh 3

I like ships. I like ships.

How many ships do you have?

I have four. I have four.

Do you like pets?

Yes, I do. Yes, I do.

Do you like dogs?

No, I don’t. No, Ỉ don’t.

What pets do you like?

I like cats. I like cats.

How many cats do you have?

I have two. I have two.

Hướng dẫn dịch:

Bạn thích đồ chơi không?

Bạn thích đồ chơi không?

Vâng, mình có. Vâng, mình có.

Bạn thích xe tải không?

Không, mình không thích.

Không, mình không thích.

Bạn thích đồ chơi nào?

Mình thích những chiếc thuyền.

Mình thích những chiếc thuyền.

Bạn có bao nhiêu chiếc thuyền?

Mình có bốn chiếc thuyền.

Mình có bốn chiếc thuyền.

Xem Thêm : Lesson 1 unit 17 SGK Tiếng anh 3 |Giải bài tập Tiếng anh 3

Bạn thích vật nuôi không?

Vâng, mình có. Vâng, mình có.

Bạn thích chó không?

Không, mình không thích.

Không, mình không thích.

Bạn thích vật nuôi gì?

Mình thích những con mèo.

Mình thích những con mèo.

Bọn có bao nhiêu con mèo?

Mình có hai con mèo.

Mình có hai con mèo.

Bài 4. Read and match. (Đọc và nối).

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có thích đồ chơi không? – Vâng tôi có.

2. Một đồ chơi nào bạn thích? – Người máy

3. Bạn thích thú cưng nào? – Mèo.

4. Bạn có bao nhiêu con mèo? – Chín.

Bài 5. Read and complete. (Đọc và hoàn thành đoạn văn)

.

(1) trucks (2) ten (3) has
(4) cats (5) like (6) how

Hướng dẫn dịch:

Mình có nhiều đồ chơi. Mình có năm xe tải, ba máy bay, và mười cái yo-yo. Bạn Mary của mình có một vài con vật nuôi. Cô ấy có hai con chó và ba con mèo. Còn bạn thì sao? Đồ chơi bạn thích là gì? Bạn có bao nhiêu vật nuôi?

Bài 6. Project. (Dự án.)

Draw and colour your toys or pets. Talk to your classmates about them. (Vẽ và tô màu những đồ chơi hay thú nuôi của bạn. Kể cho bạn cùng lớp nghe về chúng.)

Lesson 3 unit 17 trang 50 - 51

——-

Kết thúc unit 17 sgk Tiếng anh 3, các em có thể ôn lại những kiến thức đã học ở Tập 2 – sgk Tiếng anh lớp 3 hoặc giải bài tập Anh lớp 3 tại doctailieu.com nhé!

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng anh 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button