Tiếng Anh 2

Lesson 3 – Unit 16. At the campsite – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài 1

Video hướng dẫn giải

Bạn Đang Xem: Lesson 3 – Unit 16. At the campsite – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

  

6 1 6 1

A: Is the blanket near the tent? (Chăn có gần lều không?)

B: No, it isn’t. It’s in the tent. (Không, không gần. Nó ở trong lều.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn Đang Xem: Lesson 3 – Unit 16. At the campsite – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 7. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

7 2 7 2

Lời giải chi tiết:

a.

A: Is the blanket near the tent? (Chăn có gần lều không?)

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

B: No, it isn’t. It’s in the tent. (Không, không gần. Nó ở trong lều.)

b.

A: Is the teapot near the table? (Ấm trà có gần bàn không?)

B: No, it isn’t. It’s on the table. (Không, không gần. Nó ở trên bàn.)

c.

A: Is the table near the tent? (Bàn có gần lều không?)

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

B: No, it isn’t. It’s in the tent. (Không, không gần. Nó ở trong lều.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bạn Đang Xem: Lesson 3 – Unit 16. At the campsite – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 8. Let’s sing.

(Cùng hát nào.)

  

8 2 8 2

Lời giải chi tiết:

Is the blanket near the tent?

Xem Thêm : Lesson 6 – Unit 6. Food – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

No, it isn’t. It’s in the tent.

 

Is the table near the tent?

Xem Thêm : Lesson 6 – Unit 6. Food – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

No, it isn’t. It’s in the tent.

 

Is the teapot near the table?

No, it isn’t. It’s on the table.

Tạm dịch:

Chăn có gần lều không?

Không, không phải vậy. Nó ở trong lều.

 

Bàn có gần lều không?

Không, không phải vậy. Nó ở trong lều.

 

Ấm trà có gần bàn không?

Không, không phải vậy. Nó ở trên bàn.

Từ vựng

1. tent gb tent gb

2. teapot gb teapot gb

3. blanket gb blanket gb

4. fence gb fence gb

5. table gb table gb

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button