Tiếng anh 3

Lesson 3 unit 14 SGK Tiếng anh 3 |Giải bài tập Tiếng anh 3
Giải tiếng anh 3 unit 14 lesson 3 với chủ đề Are there any posters in the room?. Hướng dẫn nhìn, nghe và đọc lại – lesson 3 unit 14 trang 28, 29 sách giáo khoa tiếng anh lớp 3

Ôn lại: Lesson 2 unit 14 trang 26 – 27 

Bạn đang xem bài: Lesson 3 unit 14 SGK Tiếng anh 3 |Giải bài tập Tiếng anh 3

Giải Lesson 3 unit 14 SGK Tiếng anh 3

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

Bài nghe:

a fan There’s a fan on the wall
u cup There’s a cup on the table.

Hướng dẫn dịch:

Có một cái quạt trên tường.

Có một cái cốc trên bàn.

Bài 2. Listen and write. (Nhìn và viết).

Bài nghe:

Bài nghe:

1. Where’s the cup?

2. Where’s the fan?

Hướng dẫn dịch:

1. Cái tách ở đâu?

2. Cái quạt ở đâu?

Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).

Bài nghe:

How many desks?

How many, how many,

How many desks are there? One, one, there’s one.

How many, how many,

How many maps are there? Two, two, there are two.

How many, how many,

How many lamps are there? Three, three, there are three.

Hướng dẫn dịch:

Có bao nhiêu cái bàn?

Có bao nhiêu, có bao nhiêu,

Có bao nhiêu cái bàn? Một, một, có một cái bàn.

Có bao nhiêu, có bao nhiêu,

Có bao nhiêu bản đồ? Hai, hai, có hai bản đồ.

Có bao nhiêu, có bao nhiêu,

Có bao nhiêu đèn ngủ? Ba, ba, có ba đèn ngủ.

Bài 4. Read and circle.

(Đọc và khoanh tròn).

1. are 2. is 3 lamps 4. chairs

Hướng dẫn dịch:

1. Có cái tủ chén nào trong phòng khách không?

2. Có một cái tủ quần áo trong phòng ngủ.

3. Có bao nhiêu cái đèn ngủ ở trên tủ chén?

4. Có bốn cái ghế kế bên cái bàn.

5. Có hai tấm áp phích trên tường.

Bài 5. Read and write. (Đọc và viết).

1. is 2. chairs 3. TV 4. pictures

Hướng dẫn dịch:

Đây là phòng ăn, Nó rộng rãi. Có một cái bàn và sáu cái ghế ở trong phòng. Có một cái tivi trên tủ chén. Có ba bức tranh trên tường.

Bài 6. Project. (Dự án.)

→ How many tables are there in your house, Nam?

There are two.

→ How many doors are there in your house, Long?

There are three.

→ How many chairs are there in your house, Mirth Thu?

There are eight.

→ How many wardrobes are there in your house, Mary?

There is one.

→ How many doors are there in your house?

There are two.

Hướng dẫn dịch:

→ Có bao nhiêu cái bàn trong nhà anh vậy Nam?

Có hai.

→ Có bao nhiêu cánh cửa trong nhà bạn vậy Long?

Có ba.

→ Có bao nhiêu cái ghế trong nhà bạn vậy Mirth Thu?

Có tám.

→ Có bao nhiêu tủ trong nhà bạn vậy Mary?

Chỉ có một.

→ Có bao nhiêu cửa ra vào trong nhà bạn?

Có hai.

————

Kết thúc unit 14 sgk Tiếng anh 3, các em có thể truy cập vào https://truonghuynhngochue.edu.vn/ để tham khảo đáp án những bài tập khác cùng sgk Anh lớp 3 – Tập 2 hoặc hướng dẫn giải bài tập Tiếng anh lớp 3.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng anh 3

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button