Tiếng Anh 2

Lesson 3 – Unit 14. At home – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 14. At home – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

  

t6 6 t6 6

Lời giải chi tiết:

A: How old is you brother? (Anh trai của bạn bao nhiêu tuổi?)

B: He’s nineteen. (Anh ấy mười chín tuổi.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 14. At home – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 7. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

t7 5 t7 5

 

Lời giải chi tiết:

a)

A: How old is your brother? (Anh trai của bạn bao nhiêu tuổi?)

B: He’s sixteen. (Anh ấy mười sáu tuổi.)

b)

A:  How old is your sister? (Chị gái của bạn bao nhiêu tuổi?)

B: He’s seventeen. (Chị gái mười bảy tuổi.)

c)

A: How old is your sister? (Chị gái của bạn bao nhiêu tuổi?)

B: He’s eighteen. (Chị gái mười tám tuổi.)

d)

A: How old is your brother? (Anh trai của bạn bao nhiêu tuổi?)

B: He’s twenty. (Anh ấy hai mươi tuổi.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 14. At home – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 8. Let’s sing.

(Cùng hát nào.) 

  

t8 5 t8 5

Lời giải chi tiết:

That’s my brother.

How old is he?

He’s nineteen.

 

My grandmother is here.

My sister is here.

We are all here.

At his birthday party.

Tạm dịch:

Đó là anh trai tôi.

Anh ấy bao nhiêu tuổi?

Anh ấy mười chín tuổi.

 

Bà tôi đang ở đây.

Chị tôi đang ở đây.

Tất cả chúng ta đều ở đây.

Trong bữa tiệc sinh nhật của anh ấy.

Từ vựng

1. %20em%20g%C3%A1i %20em%20g%C3%A1i

2. %20em%20trai %20em%20trai

3. b%C3%A0 b%C3%A0

4. s%E1%BB%91%2019 s%E1%BB%91%2019

5. s%E1%BB%91%2016 s%E1%BB%91%2016

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button