Tiếng Anh 2

Lesson 3 – Unit 11 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart
Bài 1

Listen, match and write.

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 11 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Nghe, nối và viết.)


1652299608 601 3 1 1652299608 601 3 1

Lời giải chi tiết:

a. The bird has got three eggs. (Con chim có 3 quả trứng.)

a. The ox has got an apple. (Con bò đực có 1 quả táo.)

b. The dog has got two balls. (Con chó có 2 quả banh.)

c. The fox has got five olives. (Con cáo có 5 quả ô liu.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button