Tiếng Anh 2

Lesson 3 – Unit 1. My toys – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 4

4. Match and say.

(Nối và nói.)

1655445502 512 16 1655445502 512 16

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 1. My toys – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

11: eleven

12: twelve

13: thirteen

14: fourteen

15: fifteen

16: sixteen

17: seventeen

18: eighteen

19: nineteen

20: twenty

Bài 5

5. Find and count. Then write.

(Tìm và đếm. Sau đó viết.)

1655445502 448 17 1655445502 448 17

Lời giải chi tiết:

1655445502 980 18 1655445502 980 18

How many balls? 

16 balls.

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button