Tiếng Anh 2

Lesson 3 – Unit 1. Feelings – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
A

A. Listen and point. Repeat.

Bạn Đang Xem: Lesson 3 – Unit 1. Feelings – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nghe và chỉ theo. Nhắc lại.)


1655245310 679 131 1655245310 679 131


Lời giải chi tiết:

scared: sợ hãi

bored: chán

hungry: đói bụng

thirsty: khát nước

B

B1. Listen and point.

(Nghe và chỉ theo.)


1655245310 967 132 1655245310 967 132

Lời giải chi tiết:

Here are photos of my friends.

(Đây là những tấm ảnh của các bạn tôi.)

1.Long’s bored.

(Long chán.)

2.Nhi’s thirsty.

(Nhi khát nước.) 

Xem Thêm : Unit 10. At the zoo – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

3. Vy’s scared.

(Vy sợ hãi.)

4.Trang’s hungry.

(Trang đói bụng.)

B

B2. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)


Lời giải chi tiết:

Minh’s thirsty.

(Minh khát nước.)

C

C. Play the “ Pretend” game.

(Trò chơi “Gỉa vờ”.)

1655245310 165 133 1655245310 165 133

Phương pháp giải:

Cách chơi:  ví dụ 1 bạn trai sẽ giả vờ làm 1 hành đông mặt buồn, đặt tay lên bụng. Các bạn sẽ đoán “Tom’s bored. (Tom buồn.), đáp án không phải nên bạn trai sẽ nói “No”. Các bạn lại đoán “Tom’s hungry. (Tom đói.), đó là đáp án đúng nên sẽ nói “Yes”.

D

D1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


1655245310 913 134 1655245310 913 134

Lời giải chi tiết:

–  Hello, What’s your name?

Xem Thêm : Review 3 – Tiếng Anh 2 mới – Phonics Smart

(Xin chào, Bạn tên gì?)

My name’s Linh. Nice to meet you. What’s your name?

(Tôi tên Linh. Rất vui được gặp bạn. Bạn tên gì?)

-Nice to meet you, too. My name’s Vinh.

(Tôi cũng rất vui khi được gặp bạn. Tôi tên Vinh.)

– What’s your name?

(Bạn tên gì?)

– My name’s Bobby. Nice to meet you, Vinh.

(Tôi tên Booby.Rất vui được gặp bạn, Vinh.)

D

D2. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)


Lời giải chi tiết:

What’s your name?

(Bạn tên gì?)

My name’s Vinh.

(Tôi tên Vinh.)

E

E. Play the “Chain” game.

(Trò chơi “Dây chuyền”)

135 135

Phương pháp giải:

Cách chơi: người thứ nhất sẽ hỏi tên “What’s your name?”,  người thứ 2 trả lời “ My name’s Mai.”, tiếp tục người thứ 2 hỏi tên “ What’s your name?,  và người thứ 3 sẽ trả lời “ My name’s Bill.”, thay phiên hỏi tên nhau cho đến khi nào hết lượt.

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button