Tiếng Anh 2

Lesson 3 – Unit 1. At my birthday party – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 1. At my birthday party – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 6

Video hướng dẫn giải

6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

  

1653968771 91 3 3 1653968771 91 3 31653968771 524 6 2 1653968771 524 6 2

The popcorn is yummy.

(Bỏng ngô thì ngon.)

Bài 7

Video hướng dẫn giải

7. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

1653968771 454 7 4 1653968771 454 7 4

Lời giải chi tiết:

a. The pasta is yummy.

(Mì ống ngon.)

b. The pizza is yummy.

(Bánh pizza ngon.)

c. The popcorn is yummy.

(Bắp rang bơ ngon.)

Bài 8

Video hướng dẫn giải

8. Let’s sing.

(Chúng ta cùng hát.)

  

1653968771 284 8 2 1653968771 284 8 2

It’s my birthday.

(Đó là sinh nhật của tôi.)

I like pasta.

(Tôi thích mì ống.)

The pasta is yummy.

(Mì ống ngon.)

I like pizza.

(Tôi thích bánh pizza.)

The pizza is yummy.

(Bánh pizza ngon.)

I like popcorn.

(Tôi thích bỏng ngô.)

The popcorn is yummy.

(Bắp rang bơ rất ngon.)

Từ vựng

1. pizza gb pizza gb

2. popcorn gb popcorn gb

3. pasta gb pasta gb

4. yummy gb yummy gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button