Lesson 3 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
A

03 03

Bạn Đang Xem: Lesson 3 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Review (Ôn tập)

A. Write the letters. Listen and repeat.         

(Viết các chữ cái. Nghe và lặp lại.)       

       

031 031  

12 hinh 1 12 hinh 1       

B

B. Listen and point.

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 8. Weather – Tiếng Anh 2 – English Discovery

(Nghe và chỉ theo.)


C

C. Put a (√) or a (X)

(Đặt dấu (√) hoặc dấu (X))

Xem Thêm : Lesson Two: Grammar and song – Starter: Hello – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

032 032

Lời giải chi tiết:

1. dog (√)

2. book (√)

3.  boy (X)

D

D. Follow the letters and say the sounds.

(Đi theo các chữ cái và nói các âm.)

033 033

E

E. Write the letters. Listen and repeat.     

(Viết các chữ cái. Nghe và lặp lại.)  

       

034 034                                                                    

F

F. Listen and point.

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 8. Weather – Tiếng Anh 2 – English Discovery

(Nghe và chỉ theo.)


G

G. Circle the letters

(Khoanh chọn chữ cái.)

035 035

Lời giải chi tiết:

1. m

2. l

3. k

4. i

H

H.  Play “Board race.”

(Trò chơi “Đập bảng.”)

036 036

Cách chơi: Ví dụ 1 từ “food” có chữ cái đầu là “f” thì người chơi phải nghe thật nhanh và chạm vào “f” trên bảng. Ai nhanh hơn người đó thắng.

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button