Tiếng Anh 2

Lesson 3 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
A

03 03

Bạn Đang Xem: Lesson 3 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Review (Ôn tập)

A. Write the letters. Listen and repeat.         

(Viết các chữ cái. Nghe và lặp lại.)       

       

031 031  

12 hinh 1 12 hinh 1       

B

B. Listen and point.

Xem Thêm : Lesson 2 – Welcome – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

(Nghe và chỉ theo.)


C

C. Put a (√) or a (X)

(Đặt dấu (√) hoặc dấu (X))

Xem Thêm : Christmas – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

032 032

Lời giải chi tiết:

1. dog (√)

2. book (√)

3.  boy (X)

D

D. Follow the letters and say the sounds.

(Đi theo các chữ cái và nói các âm.)

033 033

E

E. Write the letters. Listen and repeat.     

(Viết các chữ cái. Nghe và lặp lại.)  

       

034 034                                                                    

F

F. Listen and point.

Xem Thêm : Lesson 2 – Welcome – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

(Nghe và chỉ theo.)


G

G. Circle the letters

(Khoanh chọn chữ cái.)

035 035

Lời giải chi tiết:

1. m

2. l

3. k

4. i

H

H.  Play “Board race.”

(Trò chơi “Đập bảng.”)

036 036

Cách chơi: Ví dụ 1 từ “food” có chữ cái đầu là “f” thì người chơi phải nghe thật nhanh và chạm vào “f” trên bảng. Ai nhanh hơn người đó thắng.

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button