Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Welcome – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Bài 4

4. Listen and chant.

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Welcome – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

(Nghe và nói.) 

 

1654655686 157 1 1654655686 157 1

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

One, One.

Two, Two.

Three, Three.

Four, Four.

Five, Five.

One, two, three, four, five.

One, two, three, four, five.

Six, Six.

Seven, Seven.

Eight. Eight.

Nine. Nine.

Ten. Ten.

Six, seven, eight, nine, ten.

Six, seven, eight, nine, ten.

Tạm dịch:

One: số 1

Two: số 2

Three: số 3

Four: số 4

Five: số 5

Six: số 6

Seven: số 7

Eight: số 8

Nine: số 9

Ten: số 10

Bài 5

5. Look. Listen and sing.

(Nhìn. Nghe và hát.) 

 

1624545990 gd6r 1624545990 gd6r

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

Stand up, jump up, come on a quest.

(Đứng lên, nhảy lên, bắt đầu một nhiệm vụ.)

Come on a quest today.

(Hãy thực hiện một nhiệm vụ ngày hôm nay.)

Turn around, sit down, come on a quest,

(Quay lại, ngồi xuống, bắt đầu một nhiệm vụ,)

How can we help today?

(Chúng tôi có thể giúp gì ngày hôm nay?)


At the castle, with dinner, at the cave, the doctor, the farmer

(Tại lâu đài, với bữa tối, tại hang động, bác sĩ, nông dân)

With the shopping, with the clothes, at the mountain

(Với việc mua sắm, với quần áo, trên núi)

We can help today?

(Chúng tôi có thể giúp gì ngày hôm nay?)

Từ vựng

1. stand gb stand gb

2. jump gb jump gb

3. sit gb sit gb

4. help gb 1 help gb 1

5. castle gb castle gb

6. dinner gb dinner gb

7. cave gb cave gb

8. doctor gb doctor gb

9. farmer gb farmer gb

10. mountain gb mountain gb

 truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button