Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 9. In the grocery store – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 9. In the grocery store – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 3. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

  

u9t1l2 u9t1l2

Y, y, yo-yos.

Can you see the yo-yos?

Y, y, yams.

Can you see the yams?

Y, y, yogurt.

Can you see the yogurt?

Tạm dịch:

Y, y, yo-yos.

Bạn có thể thấy yo-yos không?

Y, y, yams.

Bạn có thể nhìn thấy khoai lang không?

Y, y, sữa chua.

Bạn có thấy sữa chua không?

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 9. In the grocery store – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu ✓.)

  

u9t4 u9t4

Lời giải chi tiết:

1. a

 u9t41a u9t41a

I can see some yo-yos.

(Tôi có thể thấy một vài cái  yo yo.)

2. b

 u9t42a u9t42a

I can see some yogurt.

(Tôi có thể thấy vài hộp sữa chua.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 9. In the grocery store – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

u9t5 u9t5

Lời giải chi tiết:

Yams, yams

Yogurt, yogurt

Yo – yos

Từ vựng

1. yogurt gb yogurt gb

2. yam gb yam gb

3. yo yo gb yo yo gb

4. see gb see gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button