Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 9. Classroom activities – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
A

95 95

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 9. Classroom activities – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


96 96

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)


97 97

C

C. Sing. 

(Hát.)


98 98

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 5. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

This is a zebra,

(Đây là một con ngựa vằn,)

z, z, zebra.

(z, z, con ngựa vằn.)

This is a zebra,

(Đây là một con ngựa vằn,)

z, z, z.

D

D. Listen and jump.

(Nghe và nhảy theo.)


E

E. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Xem Thêm : Lesson One: Words – Unit 4 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

99 99

F

F. Listen and point.

(Nghe và chỉ.)


91 1 91 1

G

G. Put a (√) or a (X)

(Đánh (√) hoặc (X)

93 1 93 1

H

H. PLAY “Stepping stones”.

(Trò chơi “Bước theo từng viên đá”.)

94 1 94 1

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 5. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

Cách chơi: Bước vòng theo các viên đá, ví dụ người chơi dừng ở viên đá có hình đồng hồ đeo tay thì đọc từ “ watch” lên.

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button