Lesson 2 – Unit 8. Weather – Tiếng Anh 2 – English Discovery
Bài 4

Task 4. Listen and chant. (Nghe và nói) track 21_CD3

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 8. Weather – Tiếng Anh 2 – English Discovery

 

u8 l1 task 1 u8 l1 task 1


Lời giải chi tiết:

Do you like sunny days? (x2)

Yes, yes, yes,

I like sunny days.

Do you like rainy days? (x2)

No, no, no,

I don’t like rainy days.

Do you like snowy days? (x2)

Yes, yes, yes,

I like snowy days.

Do you like windy days? (x2)

No, no, no,

I don’t like windy days.

Tạm dịch:

Bạn có thích những ngày nắng không? (x2)

Có có có,

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 8. Uu – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Tôi thích những ngày nắng.

Bạn có thích những ngày mưa không? (x2)

Không không không,

Tôi không thích những ngày mưa.

Bạn có thích những ngày tuyết rơi? (x2)

Có có có,

Tôi thích những ngày tuyết rơi.

Bạn có thích những ngày đầy gió? (x2)

Không không không,

Tôi không thích những ngày gió.

Bài 5

Task 5. Listen and draw. Then say. (Nghe và vẽ. Sau đó nói) track 22_CD3


u8 l2 task 5 u8 l2 task 5

Lời giải chi tiết:

u8 l2 task 51 u8 l2 task 51

 

Nội dung bài nghe:

1 Do you like windy days?

No! I don’t like windy days!

2 Do you like rainy days?

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 13 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Yes! I like rainy days.

3 Do you like snowy days?

Oh, yes. I like snowy days.

4 Do you like sunny days?

Yes. I like sunny days.

Tạm dịch bài nghe:

1 Bạn có thích những ngày đầy gió?

Không! Tôi không thích những ngày gió!

2 Bạn có thích những ngày mưa không?

Đúng! Tôi thích những ngày mưa.

3 Bạn có thích những ngày tuyết rơi không?

Đúng vậy. Tôi thích những ngày tuyết rơi.

4 Bạn có thích những ngày nắng không?

Đúng. Tôi thích những ngày nắng.

Từ vựng

1. weather gb weather gb

2. sunny gb sunny gb

3. windy gb windy gb

4. cloudy gb cloudy gb

5. snowy gb snowy gb

6. rainy gb rainy gb

7. cool gb 1 cool gb 1

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button