Lesson 2 – Unit 8. Weather – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery
Bài 2

2. Ask and answer. Write Yes or No.

(Hỏi và trả lời.Viết Yes hoặc No.)

g4 g4

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 8. Weather – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

Một bạn là Me (tôi) – A, một bạn khác là my friend (bạn bè) – B. Mỗi người hỏi và trả lời người còn lại.

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 3. Numbers – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Lời giải chi tiết:

A: Do you like rainy days? (Bạn thích những ngày mưa không?)

B: No. (Không thích.)

B:Do you like rainy day? (Bạn thích những ngày mưa không?)

A: Yes. (Tôi thích.)

A: Do you like sunny days? (Bạn thích những ngày nhiều nắng không?)

 

B: No. (Không thích.)

B:Do you like sunny days? (Bạn thích những ngày nhiều nắng không?)

A: No. (Không thích.)

A: Do you like cloudy day? (Bạn thích những ngày nhiều mây không?)

B: (Không thích.)

B:Do you like cloudy day? (Bạn thích những ngày nhiều mây không?)

A: Yes. (Tôi thích.)

A: Do you like snowy day? (Bạn thích những ngày có tuyết không?)

B: Yes. (Tôi thích.)

B:Do you like snowy day? (Bạn thích những ngày có tuyết không?)

A: Yes. (Tôi thích.)

A: Do you like windy day? (Bạn thích những ngày có gió không?)

 

B: Yes. (Tôi thích.)

B:Do you like windy day? (Bạn thích những ngày có gió không?)

A: (Không thích.)

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 2. My family – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 3

3. What do you like? Draw, write, and say.

(Bạn thích gì? Vẽ, viết ra, và nói.)

g5 g5

Phương pháp giải:

cloudy: nhiều mây, có mây phủ

rainy: có mưa

snowy: có tuyết, nhiều tuyết

sunny : nhiều nắng 

windy: có gió, gió lộng

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 3. Numbers – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Lời giải chi tiết:

1. I like snowy days.

 (Tôi thích những ngày có tuyết.)

2. I don’t like windy days.

 (Tôi không thích những ngày có gió.)

g6 g6
truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button