Lesson 2 unit 7 SGK Tiếng anh 3 |Giải bài tập Tiếng anh 3
Giải tiếng anh 3 unit 7 lesson 2 với chủ đề That’s my school. Hướng dẫn nhìn, nghe, chỉ và đọc lại lesson 2 unit 7 trang 48, 49 sách giáo khoa tiếng anh lớp 3

Chúng ta cùng xem lại lesson 1 unit 7 trang 46 – 47 trước khi vào bài mới nhé!

Bạn Đang Xem: Lesson 2 unit 7 SGK Tiếng anh 3 |Giải bài tập Tiếng anh 3

Giải Lesson 2 unit 7 SGK Tiếng anh 3

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Bài nghe:

a)   Is your school big?

Yes, it is.

b)   Is your classroom big?

No, it isn’t. It’s small.

Hướng dẫn dịch:

a)  Trường của bạn lớn phải không?

Xem Thêm : Lesson 1 unit 16 SGK Tiếng anh 3 |Giải bài tập Tiếng anh 3

Vâng, đúng rồi.

b)  Lớp học của bọn lớn phải không?

Không, không lớn. Nó thì nhỏ.

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).

Bài nghe:

a)  Is the school new?

Yes, it is.

b)  Is the gym big?

Yes, it is.

c)  Is the library old?

No, it isn’t. It’s new.

d)  Is the playground large?

No, it isn’t. It’s small.

Hướng dẫn dịch:

a)  Trường thì mới phải không?

Xem Thêm : Lesson 1 unit 16 SGK Tiếng anh 3 |Giải bài tập Tiếng anh 3

Vâng, đúng rồi.

b)  Phòng tập thể dục thì lớn phải không?

Xem Thêm : Lesson 1 unit 16 SGK Tiếng anh 3 |Giải bài tập Tiếng anh 3

Vâng, đúng rồi.

c)  Thư viện thì cũ phải không?

Không, không phải. Nó thì mới.

d) Sân chơi thì rộng lớn phải không?

Không, không phải. Nó thì nhỏ.

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

a)  Is the classroom new?

No, it isn’t. It’s old.

b)  Is the library large?

Yes, it is.

c)  Is the gym big?

No, it isn’t. It’s small.

d)  Is the computer room large?

Yes, it is.

Hướng dẫn dịch:

a)  Phòng học thì mới phải không?

Không, không phải. Nó thì cũ.

b)  Thư viện thì rộng lớn phải không?

Xem Thêm : Lesson 1 unit 16 SGK Tiếng anh 3 |Giải bài tập Tiếng anh 3

Vâng, đúng rồi.

c)  Phòng tập thể dục thì lớn phải không?

Không, không phải. Nó thì nhỏ.

d)  Phòng vi tính rộng lớn phải không?

Xem Thêm : Lesson 1 unit 16 SGK Tiếng anh 3 |Giải bài tập Tiếng anh 3

Vâng, đúng rồi.

Bài 4. Listen and number. (Nghe và đánh số).

Bài nghe:

Bài nghe:

1. Tom: Is your school new?

Xem Thêm : Lesson 1 unit 9 SGK Tiếng anh 3 |Giải bài tập Tiếng anh 3

Linda:No, it isn’t. It’s old.

2. Tom: Is the library big?

Linda:Yes, it is.

3. Tom:Is your classroom big?

Linda:No, it isn’t. It’s small.

4. Tom:Is the school gym large?

Linda:Yes, it is.

Hướng dẫn dịch:

1. Tom:Trường học của bạn có mới không?

Linda:Không, không phải vậy. Nó cũ.

2. Tom:Thư viện có lớn không?

Linda:Vâng, đúng vậy.

3. Tom:Lớp học của bạn có rộng lớn không?

Linda:Không, không phải vậy. Nó nhỏ.

4. Tom:Phòng tập thể dục của trường học có lớn không?

Linda:Vâng, đúng vậy.

Bài 5. Read and circle. (Đọc và khoanh tròn).

1. big

2. small

3. new

4. big

Hướng dẫn dịch:

Nhìn vào ngôi trường của tôi. Ngôi trường thật đẹp. Đó là phòng học của tôi. Nó thì lớn Và đó là phòng vi tính. Phòng tính mới nhưng nhỏ. Nhìn vào thư viện. Thư viện thì rộng lớn và mới. Và nhìn vào phòng tập thể dục. Nó thì lớn nhưng mà cũ.

Bài 6. Write about your school. (Viết về ngôi trường của bạn).

Hi, my name is Ha Phuong. This is my school. Its name is Le Quy Don Primary school. It is very big. That is my classroom. It is beautiful. And that is the computer room. It is new and modem The gym is small but beautiful. The library is big but old. I love my school.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào, tên mình là Hà Phương. Đây là trường của mình. Tên của nó là Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Nó rất lớn. Kia là lớp của mình. Nó đẹp. Và đó là phòng vi tính. Nó mới và hiện đại. Phòng tập thể dục nhỏ nhưng đẹp. Thư viện thì lớn nhưng cũ.  Mình yêu trường của mình.

————-

Các em có thể tham khảo thêm đáp án những bài tập khác trong phần giải bài tập sgk Tiếng anh 3 – Tập 1 hoặc dễ dàng tìm kiếm những bài tập trong SGK Tiếng anh lớp 3 khác tại doctailieu.com nhé.

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng anh 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button