Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 7. Clothes – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A

7 5 7 5

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 7. Clothes – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


7 6 7 6

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)


7 7 7 7

C

C. Sing. 

(Hát.)


7 8 7 8

Phương pháp giải:

I have a violin,

(Tôi có một cây đàn vĩ cầm,)

v, v, violin.

(w,w, đàn vĩ cầm.)

I have a violin,

(Tôi có một cây đàn vĩ cầm,)

v, v, violin.

(v, v, đàn vĩ cầm.)

D

D. Listen and jump.

(Nghe và nhảy theo.)


E

E. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


7 9 7 9

F

F. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)


7 10 7 10

G

G. Sing.

(Hát.)


7 11 7 11

Lời giải chi tiết:

It’s a watch,

(Nó là một cái đồng hồ đeo tay,)

w, w, watch.

(w,w, đồng hồ đeo tay.)

It’s a watch,

(Nó là một cái đồng hồ đeo tay,)

w, w, w.

(w,w,w.)

H

H. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay theo. )


truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button