Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 7. Clothes – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
A

7 5 7 5

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 7. Clothes – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


7 6 7 6

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)


7 7 7 7

C

C. Sing. 

(Hát.)


7 8 7 8

Phương pháp giải:

I have a violin,

(Tôi có một cây đàn vĩ cầm,)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 12. At the cafe – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

v, v, violin.

(w,w, đàn vĩ cầm.)

I have a violin,

(Tôi có một cây đàn vĩ cầm,)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 12. At the cafe – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

v, v, violin.

(v, v, đàn vĩ cầm.)

D

D. Listen and jump.

(Nghe và nhảy theo.)


E

E. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


7 9 7 9

F

F. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)


Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 6. Around town – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

7 10 7 10

G

G. Sing.

(Hát.)


7 11 7 11

Lời giải chi tiết:

It’s a watch,

(Nó là một cái đồng hồ đeo tay,)

w, w, watch.

(w,w, đồng hồ đeo tay.)

It’s a watch,

(Nó là một cái đồng hồ đeo tay,)

w, w, w.

(w,w,w.)

H

H. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay theo. )


truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button