Lesson 2 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
Bài A

A. Trace the letters.

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Đồ các chữ cái.)

z1 55 z1 55

Bài B

 B. Trace and draw lines.

(Đồ và vẽ các đường.)

z1 56 z1 56

Phương pháp giải:

vest (áo gi-lê)

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 4 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

watch (đồng hồ đeo tay)

Xem Thêm : Unit 2. I Like Food. – SBT Tiếng Anh 2 – Explore Our World (Cánh diều)

Lời giải chi tiết:

z1 57 z1 57

Bài C

C. Listen circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

z1 58 z1 58


Phương pháp giải:

1. W – w – watch (đồng hồ đeo tay)

2. W- w – window (cửa sổ)

3. V – v – violin (đàn vi-ô-lông/vĩ cầm)

Xem Thêm : Unit 2. I Like Food. – SBT Tiếng Anh 2 – Explore Our World (Cánh diều)

Lời giải chi tiết:

z1 59 z1 59

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

z1 60 z1 60

Xem Thêm : Unit 2. I Like Food. – SBT Tiếng Anh 2 – Explore Our World (Cánh diều)

Lời giải chi tiết:

1. violin (đàn vi-ô-lông/vĩ cầm)

2. vest (áo gi-lê)

3. window (cửa sổ)

4. watch (đồng hồ đeo tay)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button