Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 6. On the farrm – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 6. On the farrm – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

3. Listen and chant.

(Nghe và nói.)

  

kntt u6 task 3 kntt u6 task 3

X, x, a box.

(X, x, một cái hộp.)

I can see a box on the farm.

(Tôi có thể nhìn thấy một cái hộp trong trang trại.)

X, x, a fox.

(X, x, một con cáo.)

I can see a fox on the farm.

(Tôi có thể nhìn thấy một con cáo trong trang trại.)

X, x, an ox.

(X, x, một con bò.)

I can see an ox on the farm.

(Tôi có thể thấy một con bò trong trang trại.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 6. On the farrm – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

4. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.) 

  

t4 1 t4 1

Lời giải chi tiết:

1. b: I can see an ox.

(Tớ có thể nhìn thấy một con bò đực.)

t41 2 t41 2

2. a: I can see a fox.

(Tớ có thể nhìn thấy một con cáo.)t42 2 t42 2

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 6. On the farrm – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

t5 2 t5 2

Lời giải chi tiết:

t5g t5g

Từ vựng

1. box gb 1 box gb 1

2. fox gb fox gb

3. ox gb ox gb 

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button