Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 6. Around town – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A

61 61

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 6. Around town – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


62 62

B

B. Listen and point.

(Nghe và chỉ.)


611 1 611 1

C

C. Circle the letters.

(Khoanh chọn chữ cái.)

612 1 612 1

Lời giải chi tiết:

1. robot

2. sun

3. sea

D

D.  Play “Board race”

(Trò chơi “Đập bảng”)

613 1 613 1

Phương pháp giải:

Cách chơi: 1 người sẽ đọc 1từ, ví dụ “sun” (mặt trời) thì người chơi phải nghe thật nhanh âm đầu của từ “sun” là “s” và chạm thật nhanh vào “s” trên bảng. Ai nhanh hơn người đó thắng.

E

E. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


614 2 614 2

F

F. Listen and point.

(Nghe và chỉ.)


615 615

G

G. Write the letters.

(Viết các chữ cái.)

616 616

H

H. Play the “Chain” game.

(Trò chơi “Dây chuyền”.)

617 617

Lời giải chi tiết:

Cách chơi:ví dụngười thứ nhất nói 1 từ “tiger”, người thứ 2 sẽ nói chữ cái đầu là”t”, tiếp theo người thứ 3 sẽ là “i”, người thứ 4 sẽ là “g”, tiếp tục cho đến khi hoàn thành từ đó. Ai nói không đúng sẽ bị loại.

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button