Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 5. In the classroom – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 5. In the classroom – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

3. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

  

l2t3 l2t3

Q, q, a square

(Q, q, một hình vuông)

He’s colouring a square.

(Anh ấy đang tô màu một hình vuông.)

Q, q, a question.

(Q, q, một câu hỏi.)

He’s answering a question.

(Anh ấy đang trả lời một câu hỏi.)

Q, q, a quiz

(Q, q, một bài kiểm tra)

She’s doing a quiz.

(Cô ấy đang giải câu đố.)

Lời giải chi tiết:

 

 

 

 

 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 5. In the classroom – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu ) t

  

l2t4 l2t4

Lời giải chi tiết:

1. a: He’s colouring a square.

(Cậu ấy đang tô màu hình vuông.)

t41 1 t41 1

2. b: She’s doing a quiz.

(Cô ấy đang giải câu đố.)t42 1 t42 1

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 5. In the classroom – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

t5 1 t5 1

Lời giải chi tiết:

– square

– Quiz, quiz

– Question, question

Từ vựng

1. question gb question gb

2. square gb square gb

3. quiz gb quiz gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button