Lesson 2 – Unit 5. Free time activities – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
A

521 521

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 5. Free time activities – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


522 522

B

B. Listen and repeat. Write.

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 8. Uu – Tiếng Anh – Phonics Smart

(Nghe và lặp lại. Viết.)


523 523

C

C. Sing.

(Hát.)


524 524

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 8. Weather – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery


Lời giải chi tiết:

I can see a tiger, (Tôi có thể nhìn thấy một con hổ,)

t, t, tiger.(t, t, con hổ.)

I can see a tiger, (Tôi có thể nhìn thấy một con hổ,)

t, t, tiger.(t, t, con hổ.)

D

D. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay theo.)


E

E. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


525 525

F

F. Listen and repeat. Write.

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 8. Uu – Tiếng Anh – Phonics Smart

(Nghe và lặp lại. Viết.)


526 526

G

G. Sing.

(Hát.)


527 527

Lời giải chi tiết:

This is my umbrella,(Đây là cái ô/ dù của tôi.)

U, u, umbrella. (u, u, cái ô/ dù.)

This is my umbrella,(Đây là cái ô/ dù của tôi.)

U, u, umbrella. (u, u, cái ô/ dù.)

H

H. Listen and hop.

(Nghe và nhảy theo.)


Loigiiahay.com

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button