Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 5. Free time activities – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A

521 521

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 5. Free time activities – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


522 522

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)


523 523

C

C. Sing.

(Hát.)


524 524


Lời giải chi tiết:

I can see a tiger, (Tôi có thể nhìn thấy một con hổ,)

t, t, tiger.(t, t, con hổ.)

I can see a tiger, (Tôi có thể nhìn thấy một con hổ,)

t, t, tiger.(t, t, con hổ.)

D

D. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay theo.)


E

E. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


525 525

F

F. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)


526 526

G

G. Sing.

(Hát.)


527 527

Lời giải chi tiết:

This is my umbrella,(Đây là cái ô/ dù của tôi.)

U, u, umbrella. (u, u, cái ô/ dù.)

This is my umbrella,(Đây là cái ô/ dù của tôi.)

U, u, umbrella. (u, u, cái ô/ dù.)

H

H. Listen and hop.

(Nghe và nhảy theo.)


Loigiiahay.com

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button