Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 5. Free time activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
Bài A

A. Trace the letter.

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 5. Free time activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Đồ các chữ cái.)

z1 16 z1 16

Bài B

B. Say the sounds. Color the correct shapes.

(Nói các âm. Tô màu các hình dạng đúng.)

z1 17 z1 17

Phương pháp giải:

teddy bear (gấu bông)

umbrella (cái ô)

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 8 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Xem Thêm : Unit 15. In the clothes shop – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Lời giải chi tiết:

z1 18 z1 18

Bài C

C. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

z1 19 z1 19

Phương pháp giải:

1. U – u – uncle (chú, bác)

2. T – t – tiger (con hổ)

3. U – u – umbrella (cái ô)

4. T – t – top (cái chóp)

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 8 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Xem Thêm : Unit 15. In the clothes shop – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Lời giải chi tiết:

z1 20 z1 20

Bài D

D. Look, read, and put a () or a (x).

(Nhìn, đọc và đánh dấu √ hoặc x.)

z1 21 z1 21

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 8 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Xem Thêm : Unit 15. In the clothes shop – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Lời giải chi tiết:

1. tiger (con hổ)

2. umbrella (cái ô)

3. two (số 2)

4. uncle (chú, bác)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button