Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 5. Animals – Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 4

Task 4. Listen and chant. (Nghe và nói) track 19

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 5. Animals – Tiếng Anh 2 – English Discovery


1624523653 hk5u 1624523653 hk5u

Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

What’s this?

Is it a sheep?

No, it’s a horse.

Is it white?

No, it’s grey.

Is it small?

No, it’s big!

What’s this?

Is it a duck?

No, it’s a hen!

Is it big?

No, it’s small.

Is it black?

No, it’s brown.

Neigh, cluck, neigh, cluck! (x4)

Tạm dịch:

Đây là con gì?

Nó là một con cừu phải không?

Không, đó là một con ngựa.

Nó có màu trắng không?

Không, nó màu xám.

Nó có nhỏ không?

Không, nó lớn!

Đây là con gì?

Nó là một con vịt nhỉ?

Không, đó là một con gà mái!

Nó có lớn không?

Không, nó nhỏ.

Nó có màu đen không?

Không, nó có màu nâu.

Xạch, xạch, xạch, xạch! (x4)

Bài 5

Task 5. Listen and number. (Nghe và đánh số) track 20

 

u5 l2 task 5 u5 l2 task 5

Lời giải chi tiết:

a. 4

b. 1

c. 2

d. 3

u5 l2 task 51 u5 l2 task 51

Nội dung bài nghe:

1. Is it black?

No, it’s grey.

Is it big?

No, it’s small.

Is it a turkey?

Yes! It’s a turkey

2. Is it white?

No, it’s black and white.

Is it big?

Yes!

Is it a cow?

Yes, it’s a cow.

3. Is it grey?

No, it’s white.

Is it big? Yes.

Is it a sheep?

Yes! It’s a sheep!

4. Is it black?

Yes.

Is it big?

Yes.

Is it a goat?

Yes! It’s a goat!

Tạm dịch:

1. Nó có màu đen không?

Không, nó màu xám.

Nó có lớn không?

Không, nó nhỏ.

Nó có phải là một con gà tây không?

Đúng! Đó là một con gà tây.

2. Nó có màu trắng không?

Không, đó là màu đen và trắng.

Nó có lớn không?

Có!

Nó là một con bò?

Đúng, đó là một con bò.

3. Nó có màu xám không?

Không, nó màu trắng.

Nó có lớn không?

Có.

Nó là một con cừu?

Đúng! Đó là một con cừu!

4. Nó có màu đen không?

Có.

Nó có lớn không?

Có.

Nó là một con dê?

Đúng! Đó là một con dê!

Từ vựng

1. horse gb horse gb

2. goat gb goat gb

3. hen gb hen gb

4. duck gb duck gb

5. turkey gb turkey gb

6. sheep gb sheep gb

7. cow gb cow gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button