Lesson 2 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery
Bài 2

2. Read and match.

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

(Đọc và nối.)

unit 42 1 unit 42 1

Phương pháp giải:

small eyes. (đôi mắt nhỏ.)

short hair (tóc ngắn)

big eyes. (đôi mắt to.)

a big nose. (mũi to)

long hair. (tóc dài)

a small nose. (mũi nhỏ)

Lời giải chi tiết:

Xem Thêm : Review 2 – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

1. long hair. (tóc dài)

2. small eyes. (đôi mắt nhỏ.)

3. big eyes. (đôi mắt to.)

 4. a small nose. (mũi nhỏ)

5. a big nose. (mũi to)

6. short hair (tóc ngắn)

Bài 3

3. Read. Then look and write.

(Đọc. Sau đó nhìn và viết.)

43 1 43 1

Phương pháp giải:

a. I’ve got big eyes. (Tôi có đôi mắt to)

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 13 . At the maths class – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

b. I’ve got a big nose. (Tôi có cái mũi to.)

c. I’ve got small eyes. (Tôi có đôi mắt nhỏ.)

d. I’ve got short hair. (Tôi có mái tóc ngắn.)

e. I’ve got long hair. (Tôi có mái tóc dài.)

f. I’ve got a big mouth. (Tôi có môt cái miệng to.)

Lời giải chi tiết:

a.2

b.1

c.1

d.2

e.1

f.2

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button