Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 4. In the countryside – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 4. In the countryside – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

  

3 6 3 6

R, r, road.

(R, r, con đường.)

There’s a road.

(Có một con đường.)

R, r, river.

(R, r,  dòng sông.)

There’s a river.

(Có một dòng sông.)

R, r, rainbow.

(R, r, cầu vồng.)

There’s a rainbow.

(Có một cầu vồng.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Listen and circle.

(Nghe và khoanh chọn.)

    

4 4 4 4

Lời giải chi tiết:

1. a: There is a river.

(Có một dòng sông.)

 1a 1 1a 1

2. b: There is a road.

(Có một con đường.)

2b 2b

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

5 2 5 2

Lời giải chi tiết:

– road (con đường)

– river (dòng sông)

– rainbow (cầu vồng)

Từ vựng

1. rainbow gb rainbow gb

2. river gb river gb

3. road gb road gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button