Lesson 2 – Unit 4. Animals – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
A

421 421

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 4. Animals – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


422 422

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và nhắc lại. Viết)


423 423


C

C. Sing.

( Hát.)


424 424

Lời giải chi tiết:

I have a rabbit,

(Tôi có một con thỏ,)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 2 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

r, r, rabbit.

(r, r, con thỏ.)

I have a rabbit,

(Tôi có một con thỏ,)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 2 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

r, r, rabbit.

(r, r, con thỏ.)

D

D. Listen and jump.

(Nghe và nhảy.)


E

E. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


425 425

F

F. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)


Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

426 426

G

G. Sing.

(Hát.)


427 427

Lời giải chi tiết:

This is the sea,

(Đây là biển,)

s, s, sea.

(s, s, biển.)

This is the sea,

(Đây là biển,)

s, s, sea.

(s, s, biển.)

H

H. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay.)

 

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button