Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 4. Animals – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A

421 421

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 4. Animals – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


422 422

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và nhắc lại. Viết)


423 423


C

C. Sing.

( Hát.)


424 424

Lời giải chi tiết:

I have a rabbit,

(Tôi có một con thỏ,)

r, r, rabbit.

(r, r, con thỏ.)

I have a rabbit,

(Tôi có một con thỏ,)

r, r, rabbit.

(r, r, con thỏ.)

D

D. Listen and jump.

(Nghe và nhảy.)


E

E. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


425 425

F

F. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)


426 426

G

G. Sing.

(Hát.)


427 427

Lời giải chi tiết:

This is the sea,

(Đây là biển,)

s, s, sea.

(s, s, biển.)

This is the sea,

(Đây là biển,)

s, s, sea.

(s, s, biển.)

H

H. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay.)

 

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button