Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 4. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Trace the letters.

(Đồ các chữ cái.)

l0 64 l0 64

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 4. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài B

B. Color the correct letters.

(Tô màu các chữ cái đúng.)

l0 65 l0 65

Phương pháp giải:

rabbit (con thỏ)

sun (mặt trời)

sixteen (số 16)

sad (buồn)

Lời giải chi tiết:

l0 66 l0 66

Bài C

C. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

l0 67 l0 67

Phương pháp giải:

1. S – s – sea (biển)

2. R – r – robot (người máy)

3. S – s – sad (buồn)

Lời giải chi tiết:

l0 68 l0 68

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

l0 69 l0 69

Lời giải chi tiết:

1. robot (người máy)

2. sun (mặt trời)

3. rabbit (con thỏ)

4. sea (biển)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button