Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 4. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
Bài A

A. Trace the letters.

(Đồ các chữ cái.)

l0 64 l0 64

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 4. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài B

B. Color the correct letters.

(Tô màu các chữ cái đúng.)

l0 65 l0 65

Phương pháp giải:

rabbit (con thỏ)

sun (mặt trời)

sixteen (số 16)

sad (buồn)

Xem Thêm : Culture 1 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 13. Zz – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

l0 66 l0 66

Bài C

C. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

l0 67 l0 67

Phương pháp giải:

1. S – s – sea (biển)

2. R – r – robot (người máy)

3. S – s – sad (buồn)

Xem Thêm : Culture 1 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 13. Zz – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

l0 68 l0 68

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

l0 69 l0 69

Xem Thêm : Culture 1 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 13. Zz – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

1. robot (người máy)

2. sun (mặt trời)

3. rabbit (con thỏ)

4. sea (biển)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button