Lesson 2 – Unit 3 – SBT Tiếng Anh 2
Bài 1

Read and tick (√) or cross (X).

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 3 – SBT Tiếng Anh 2

(Đọc và đanh dấu √ hoặc X.)

1652155957 767 2 1652155957 767 2

Phương pháp giải:

a. There is a plane.

    (Có một chiếc máy bay.)

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 3. At the seaside – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

b. There is a cup.

    (Có một cái tách.)

c. There is a lamp.

    (Có một cây đèn.)

d. There is a van.

     (Có một chiếc xe tải.)

e. There is a train.

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 6. Food – Tiếng Anh 2 – English Discovery

     (Có một chiếc xe lửa.)

Lời giải chi tiết:

a. √

b. X

c. √

d. X

e. √

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button