Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 3. Numbers – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A

321 321

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 3. Numbers – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


322 322

B

B. Listen and point.

(Nghe và chỉ.)


323 323

C

C. Draw lines.

(Vẽ các đường.)

324 324

Lời giải chi tiết:

Nn —– nose

D

D. Play “Guess the picture”.

(Trò chơi “Đoán tranh.)

12 hinh 3 12 hinh 3

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: Một người sẽ ngồi quay lưng về phía bảng để đoán hình. Một người sẽ gợi ý hỏi đó là gì “What is it?”. Người đoán tranh sẽ doán bất kì cái gì, ví dụ “It’s an orange”(Nó là 1 quả cam”, hay “It’s a nut”(Nó là hạt dẻ). Nếu đúng thì nói “Yes”, sai thì “No”.

E

E. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


325 325

F

F. Listen and point.

(Nghe và chỉ.)


326 326

G

G. Circle the odd one out.

(Khoanh tròn 1 từ khác với những từ còn lại.)

327 327

Lời giải chi tiết:

1. nine pen nose.

2. penguin pen queen.

3. question queen octopus.

4. pink nut pen.

H

H. PLAY “Stepping stones”.

(Trò chơi “Bước theo từng viên đá”.)

328 328

Phương pháp giải:

Cách chơi: Bước vòng theo các viên đá, ví dụ người chơi dừng ở viên đá có chữ “p” thì đọc lên “p”.

 truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button