Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 3. Numbers – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Circle the correct letters.

(Khoanh tròn chữ cái đúng.)


Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 3. Numbers – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Phương pháp giải:

Nn – nut (hạt)

Oo – orange (cam)

Lời giải chi tiết:

1. Nn

2. Oo

Bài B

B. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. nut (hạt)

2. octopus (bạch tuộc)

3. pen (bút máy)

4. question (câu hỏi)

Bài C

C. Listen and (√) the box.

(Nghe và đánh dấu √ vào ô.)

Phương pháp giải:

1. O – o – orange (cam)

2. P – p – penguin (chim cánh cụt)

3. Q – q – queen (nữ hoàng)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. nose (mũi)

2. queen (nữ hoàng)

3. orange (quả cam)

4. nine (số 9)

5. penguin (chim cánh cụt)

6. pencil (bút chì)

truonghuynhngochue.edu.vn

Trích nguồn: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button