Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery
Đề bài

2. Look and trace. Then say.

(Nhìn và đồ từ. Sau đó nói.)

c4 c4

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Xem Thêm : Lession One: Words – Unit 3: Are those his pants? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Lời giải chi tiết

1. Wave your arms.

(Vẫy hai cánh tay.)

2. Clap your hands.

(Vỗ tay.)

3. Move your legs.

(Di chuyển chân của bạn.)

4. Shake your body.

(Lắc toàn thân.)

5. Stamp your feet.

(Giậm chân.)

6. Touch your toes.

(Chạm vào đầu ngón chân.)

truonghuynhngochue.edu.vn


Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button