Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Đề bài

2. Look and trace. Then say.

(Nhìn và đồ từ. Sau đó nói.)

c4 c4

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết

1. Wave your arms.

(Vẫy hai cánh tay.)

2. Clap your hands.

(Vỗ tay.)

3. Move your legs.

(Di chuyển chân của bạn.)

4. Shake your body.

(Lắc toàn thân.)

5. Stamp your feet.

(Giậm chân.)

6. Touch your toes.

(Chạm vào đầu ngón chân.)

truonghuynhngochue.edu.vn


Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button