Lesson 2 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery
Đề bài

2. Look and trace. Then say.

(Nhìn và đồ từ. Sau đó nói.)

c4 c4

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 3. My body – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Xem Thêm : Culture – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Lời giải chi tiết

1. Wave your arms.

(Vẫy hai cánh tay.)

2. Clap your hands.

(Vỗ tay.)

3. Move your legs.

(Di chuyển chân của bạn.)

4. Shake your body.

(Lắc toàn thân.)

5. Stamp your feet.

(Giậm chân.)

6. Touch your toes.

(Chạm vào đầu ngón chân.)

truonghuynhngochue.edu.vn


Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button