Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 2. Shapes – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A

221 221

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 2. Shapes – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


1655252886 967 222 1655252886 967 222

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)


223 223

C

C. Sing.

( Hát)


224 224

Lời giải chi tiết:

I have a pen,

(Tôi có một cây bút mực,)

p, p, pen.

(p, p, bút mực.)

I have a pen,

(Tôi có một cây bút mực,)

p, p, pen.

(p, p, bút mực.)

D

D. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay theo.)Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button