Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 2. Shapes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Trace the letters.

(Đồ các chữ cái.)

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 2. Shapes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài B

B. Trace and draw lines.

(Đồ và vẽ đường thẳng.)

Phương pháp giải:

queen (nữ hoàng)

pen (bút máy)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

1. P – p – pen (bút máy)

2. P – p – penguin (chim cánh cụt)

3. Q – q – queen (nữ hoàng)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. question (câu hỏi)

2. penguin (chim cánh cụt)

3. queen (nữ hoàng)

4. pen (bút máy)

truonghuynhngochue.edu.vn

Trích nguồn: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button