Lesson 2 – Unit 2 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart
Bài 1

1. Listen and number.

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 2 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Nghe và đánh số.)


21 21

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. I like oranges.

    (Tôi thích cam.)   

2. I don’t like olives.

    (Tôi không thích quả ô liu.)

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 3. At the seaside – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

3. I don’t like eggs.

    (Tôi không thích trứng.)

4. I don’t like lemons.

    (Tôi không thích chanh.)

Lời giải chi tiết:

1 – 3 – 4 – 2

Bài 2

2. Draw, color, and write.

(Vẽ, tô màu, và viết.)

22 22

Phương pháp giải:

Xem Thêm : Lesson 3 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

orange (quả cam)

olive (quả ô liu)

apple (quả táo)

egg (trứng)

lemon (quả chanh)

lemonade (nước chanh)

Lời giải chi tiết:

– I like apples, and oranges, lemons and lemonade.

  (Tôi thích táo, cam, chanh, và nước chanh.)

– I don’t like eggs, olives and lemons.

  (Tôi không thích trứng và quả ô liu.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button