Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 2. My family – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Đề bài

2. Read and circle.

(Đọc và khoanh tròn.)


Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 2. My family – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC AsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

She: cô ấy, bà ấy 

He: anh ấy, ông ấy

Lời giải chi tiết

1. She’s my friend.

(Cô ấy là bạn của tôi.)

2. She’s my cousin.

(Cô ấy là chị họ của tôi.)

3. He’s my grandad.

(Ông ấy là ông của tôi.)

4. He’s my uncle.

(Anh ấy là chú của tôi.)

5. She’s my sister.

(Cô ấy là chị gái của tôi.)

6. She’s my granny.

(Bà ấy là bà của tôi.)

truonghuynhngochue.edu.vn


Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button