Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 2. In the backyard – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 2. In the backyard – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Video hướng dẫn giải

3. Listen and chant.

(Nghe và hát theo nhịp.) 

  

1653990723 392 3 4 1653990723 392 3 4

K, k, kite.

(K, k, cánh diều.)

He’s flying a kite.

(Anh ấy đang thả diều.)

K, k, bike.

(K, k, xe đạp.)

He’s riding a bike.

(Anh ấy đang đi xe đạp.)

K, k, kitten.

(K, k, mèo con.)

She’s playing with a kitten.

(Cô ấy đang chơi với một con mèo con.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

4. Listen and circle.

(Nghe và khoanh chọn.)

   

1653990723 657 4 1 1653990723 657 4 1

Lời giải chi tiết:

1. I have a bike.

(Mình có một chiếc xe đạp.)

1653990723 565 41 1653990723 565 41

2. I have a kitten.

(Mình có một con mèo con.)

1653990723 746 42 1653990723 746 42

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

1653990723 541 5 1653990723 541 5

Lời giải chi tiết:

– bike

kite

kitten

Từ vựng

1. bike gb bike gb

2. kitten gb kitten gb

3. kite gb kite gb 

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button