Lesson 2 – Unit 13. At the maths class – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài 1

Video hướng dẫn giải

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 13. At the maths class – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 3. Listen and chant.

(Nghe va nói.) 

  

t3 3 t3 3

Lời giải chi tiết:

N, n, eleven.

N, n, thirteen.

How many balls?

Eleven or thirteen?

N, n, fourteen.

N, n, fifteen.

How many dolls?

Fourteen or fifteen?

Tạm dịch:

N, n, mười một.

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 9. Classroom activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

N, n, mười ba.

Có bao nhiêu quả bóng?

Mười một hay mười ba?

N, n, mười bốn.

N, n, mười lăm.

Có bao nhiêu con búp bê?

Mười bốn hay mười lăm?

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 13. At the maths class – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu ✓.

  

t4 6 t4 6

Lời giải chi tiết:

1. a

t41 5 t41 5

Can you see number thirteen?

Tạm dịch: Bạn có thể nhìn thấy số mười ba?

Xem Thêm : Unit 3. At the seaside – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

 2. b

t42 5 t42 5

Can you see number fifteen?

Tạm dịch: Bạn có thể nhìn thấy số mười lăm?

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 13. At the maths class – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 5. Write and say.

(Viết và nói.)

t5 5 t5 5

Lời giải chi tiết:

t5g 3 t5g 3

Từ vựng

1. eleven gb eleven gb

2. thirteen gb thirteen gb

3. fourteen gb fourteen gb

4. fifteen gb fifteen gb

5. ball gb ball gb

6. doll gb 1 doll gb 1

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button