Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 13. At the maths class – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài 1

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 13. At the maths class – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 3. Listen and chant.

(Nghe va nói.) 

  

t3 3 t3 3

Lời giải chi tiết:

N, n, eleven.

N, n, thirteen.

How many balls?

Eleven or thirteen?

N, n, fourteen.

N, n, fifteen.

How many dolls?

Fourteen or fifteen?

Tạm dịch:

N, n, mười một.

N, n, mười ba.

Có bao nhiêu quả bóng?

Mười một hay mười ba?

N, n, mười bốn.

N, n, mười lăm.

Có bao nhiêu con búp bê?

Mười bốn hay mười lăm?

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 13. At the maths class – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu ✓.

  

t4 6 t4 6

Lời giải chi tiết:

1. a

t41 5 t41 5

Can you see number thirteen?

Tạm dịch: Bạn có thể nhìn thấy số mười ba?

 2. b

t42 5 t42 5

Can you see number fifteen?

Tạm dịch: Bạn có thể nhìn thấy số mười lăm?

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 13. At the maths class – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 5. Write and say.

(Viết và nói.)

t5 5 t5 5

Lời giải chi tiết:

t5g 3 t5g 3

Từ vựng

1. eleven gb eleven gb

2. thirteen gb thirteen gb

3. fourteen gb fourteen gb

4. fifteen gb fifteen gb

5. ball gb ball gb

6. doll gb 1 doll gb 1

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button